Youtube-læreren

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Anne Reiher, seksjonsleder i fremmedspråk ved Stavanger Katedralskole.

Youtube-læreren
Anne Reiher. Foto: Even Attramadal.

Anne Reiher (36) kom til Norge fra Tyskland i 2008 og jobbet først som tysklærer på Universitetet i Stavanger. Nå er hun seksjonsleder i fremmedspråk ved Stavanger Katedralskole. Hennes flipped classroom undervisning med forelesninger på Youtube og oppgaveløsning på skolen, tas godt imot av elevene.

-Elevene ser på forelesningene hjemme og gjør oppgavene når de kommer på skolen. Jeg lager video av undervisningen og legger den ut på Youtube. Videoene er en del av et undervisningsopplegg på Campus Inkrement som er en felles læringsplattformen for flipped classroom-undervisning.

For en tid tilbake deltok hun på et kurs i regi av NTNU, det var der hun oppdaget alle mulighetene med flipped classroom.

- De første filmene jeg laget var en del av et prosjekt på kurset. Med hjelp av gode tilbakemeldinger fra elevene har undervisningsvideoene utviklet seg. For gloser har jeg opprettet en egen Wikispaceside. Lærebøker er ofte litt for statiske, sier Reiher.

- Reiher er en svært engasjert lærer som samarbeider mye med andre kolleger, deler gjerne sin kunnskap og gir tips og veiledning til nye medarbeidere. Hun vant en fylkeskommunal konkurranse i 2014 om pedagogisk bruk av IKT, der juryen begrunnet seieren med hennes helhetlige tilnærming og bruk av IKT i språkfag, sier Nils Andreas Høie, avdelingsleder for samfunnsfag, fremmedspråk og engelsk ved Stavanger Katedralskole, og Reihers nærmeste leder.

- Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger fra elevene som sier de liker denne undervisningsformen. Jeg bruker den mest i grammatikk og elevene har veldig god nytte av videoene når eksamenstiden kommer, sier Reiher.

Flipped classroom

Undervisningsform som bytter om på tradisjonell forståelse av undervisning. Man har utarbeidet forelesninger på forhånd som elevene ser på utenfor klasserommet. Deretter gjør man oppgaver knyttet til forelesningen når man er på skolen.

Sjekk ut Frau Reiher på Youtube for å se Anne Reihers tyskundervisning.

 

Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også