Tenker 100 år frem i tid

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Asude Aslan Sørensen som jobbet som sivilingeniør i Sørum Kommunalteknikk.

Tenker 100 år frem i tid
Asude Aslan Sørensen - Sørum kommune. Foto: Even Attramadal.

I Sørum Kommunalteknikk KF planlegger de ofte 100 år frem i tid. Foretaket ivaretar kommunens tekniske infrastruktur og har ansvar for kommunale veier, renovasjon, vann og avløp. En av dem som jobber der er Asude A. Sørensen (34), hun har to mastergrader og er en del av teamet til virksomhetsleder Terje Stigen.

Asude A. Sørensen kom til Norge i 2007 med en master i geodesi fra et universitet i Istanbul. I Bergen startet hun på sin andre master i geofysikk ved UiB. Sørensen hadde flere jobber på Vestlandet før hun og familien flyttet til Sørum. Hun driver nå med mange prosjekter i kommunen og føler at hun får brukt sin kompetanse og får anledning til å lære og utvikle seg hele tiden.

- Jeg var til intervju i en privat bedrift og i Sørum kommune, og valgte kommunen. Jeg startet å jobbe som vann- og avløpsingeniør, og ble prosjektleder etter to måneder, selv om jeg ikke hadde formell utdanning i fagfeltet. Jeg har fått kurs og faglig oppfølging av kolleger som har ført til at jeg har hatt en bratt læringskurve. Noe av det mest positive med å jobbe i kommunen er mulighetene jeg får til kontinuerlig kompetanseheving, sier Sørensen.

Stigen er opptatt av at de ansatte får brukt og utviklet sin kompetanse. For å løse oppgavene trenger han både ingeniører og sivilingeniører.

- Jeg har sju ingeniører hos meg i Sørum KF. Noen erfarne og noen nyutdannede. De utfyller hverandre og det er en god miks. Ingeniørene med fartstid er en svært viktig ressurs, på samme måte som de nyutdannede sivilingeniørene er viktige med sin nye kunnskap. Vi er veldig opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og gi de ansatte mulighet for faglig utvikling, og vi skårer høyt på målinger om arbeidsmiljø og trivsel. Dette mener jeg bidrar til at våre medarbeidere utvikler seg på en positiv måte, og det motvirker turnover. Samtidig er jeg ikke opptatt av at ansatte blir i kommunen til evig tid. Det er verken vi eller kommunen tjent med. Utskifting skaper utvikling i bedrifter og i kommunene, sier virksomhetsleder Stigen.

Arbeidsoppgavene til Sørensen er varierte, hun jobber både innenfor og utenfor kommunegrensene. Sørum Kommunalteknikk KF er med i et stort interkommunalt samarbeid om veilys og vannforsyning.

- Vi jobber med å finne ut hvor stor vannkapasitet vi har til befolkningen og for slokkevann til brannvesenet. Da ser vi på de geografiske områdene og hvor mange mennesker og dyr som lever der. Vi planlegger rørlegging og ser på hvor det lønner seg å lage traseer. Det er krevende siden det er en del kvikkleire i Sørum. Å legge rør er en stor investering, derfor må det planlegges for at de skal vare i opp mot 100 år, sier Sørensen.

Stigen er veldig fornøyd med å ha Sørensen på laget og fremhever flere grunner til det.

- Sørum Kommunalteknikk benytter Sørensen sin kompetanse og erfaring på flere måter. Hun forbereder større og mindre driftsoppgaver og prosjekter, som vår egen produksjonsvirksomhet eller private leverandører kan utføre for oss. Hun viderutvikler sin kompetanse innen prosjektering og tegning fordi vi ønsker å utføre flere slike oppgaver i egen regi. Sørensen har høy kompetanse innen Gemini og er en nøkkelperson for oss der, hun er også dyktig på innmålinger og er alltid sulten på kompetanseutvikling og læring, sier Stigen.

Sørensen er på sin side svært fornøyd med hvordan hun får brukt sin kompetanse og får anledning til å utvikle seg i virksomheten.

- Arbeidsdagen begynner med morgenkaffe hvor virksomhetsleder, faglederne, og prosjektlederne prater om hvilke arbeidsoppgaver som er utført og hvilke planer det er for dagen. Dette er både nyttig og lærerikt. Jeg liker å ha flere prosjekter gående samtidig og setter stor pris på å være del av et godt arbeidsmiljø. Alle rundt meg er dyktige folk. Jeg får alltid et svar og det er alltid en løsning. Jeg har aldri hørt noen si «dessverre, det har vi har ikke mulighet til», sier Sørensen.

 Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også