Kommunepsykolog – en ettertraktet kompetanse

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Lene Sommerseth Hansen, kommunepsykolog i Vågan kommune i Lofoten.

Kommunepsykolog – en ettertraktet kompetanse
Lene Sommerseth Hansen - Vågan kommune. Foto: Anders Finsland

-Det er noe fint med å ha høy kompetanse i kommunen, man blir veldig verdsatt og får bruke hele spekteret av kompetansen. Det sier Lene Sommerseth Hansen (38), kommunepsykolog i Vågan kommune i Lofoten.

- Jeg ble psykolog fordi jeg fascineres av folks historier og liv. Her i Vågan jobber jeg både med enkeltpersoner og med folkehelse. Jeg jobber omtrent førti prosent klinisk og seksti prosentsystemrettet. I kommunen er det kort vei mellom beslutningstaker og meg. Jeg har derfor en unik mulighet til å påvirke og forme min egen arbeidshverdag, sier Hansen.

Vågan kommune ligger i Lofoten og har om lag 10.000 innbyggere. Hansen har jobbet der i fem år som eneste psykolog i en familieenhet hvor alle kommunale tjenester for barn og unge er samlet. Den tverrfaglige familieenheten består av 26 ansatte med kompetanse innen barnevern, logopedi, forebyggende rådgivning for barn og unge, psykologi, og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Helsestasjon og jordmor holder også til i samme enhet.

-Denne måten å organisere arbeidet på, med alle tjenestene samlet er fabelaktig. Trivselen er høy og vi ser også at kostnadene går ned. Vi driver et godt forebyggende arbeid med mye foreldreveiledning, sier enhetsleder Inger Berger Rasmussen.

Hansen er eneste psykolog, og opplever at hun får gode muligheter for faglig utvikling.

-Jeg er ikke alene selv om jeg er eneste psykolog. Jeg jobber med mange som har høy kompetanse på sine områder, og jeg opplever at jeg har store muligheter til faglig utvikling i det teamet jeg jobber sammen med. Hver måned setter jeg av en dag til samtaler og faglig veiledning med kolleger i Bodø kommune, noe jeg opplever som veldig nyttig, sier Hansen.

Hansen tok sin utdannelse på Universitetet i Oslo og jobbet ett år i PPT og fire år ved et barnevernsenter i Oslo kommune, deretter tok hun ett års permisjon for å jobbe i Vågan kommune.

- Jeg tok permisjon fra jobben i Oslo og tenkte jeg skulle jobbe her ett år for å få den nyopprettede stillingen i gang, siden jeg var første kommunepsykolog i Vågan. Nå er jeg fast ansatt. Jeg trodde ikke det ville bli så store utfordringer og variasjon, men så feil kan man ta sier Hansen.

Hun forstår at det kan virke litt skremmende å være kommunepsykolog med tanke på ansvaret man påtar seg, men hun håper at rekrutteringen av kommunepsykologer får et oppsving, særlig i distriktene. Inger Berger Rasmussen kan også fortelle at Vågan kommune har hatt et stort utbytte av Hansens arbeid.

-Stilling som kommunepsykolog passer godt for medarbeidere som er fleksible, selvstendige og glade i variasjon i arbeidshverdagen. Jeg har lært mye og jobbet i utvalg, vært medforfatter på bokkapitler og blogger for Psykologforeningen. Det er noe jeg ikke hadde fått gjort om jeg ikke hadde jobbet i kommunen. Som kommunepsykolog er jeg synlig og det trives jeg med, sier Hansen.

- Kommunen har hatt stor nytte av Hansen sin psykologkompetanse. Hun har bygget opp et nytt kriseteam, vært med på å implementere bruk av verktøyet «Psykologisk «Førstehjelp» på familieenheten, samt alle skoler og barnehager i kommunen, og veileder andre som jobber med barn. Dette i tillegg til at hun jobber klinisk på individnivå. Arbeidet hun utfører som kommunepsykolog er veldig viktig og vi har hatt et fantastisk utbytte av Hansens arbeid, både på systemnivå og på individnivå, sier Rasmussen.

 Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også