Hvordan gjøre planverket forståelig?

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Wenche Stinessen, arkitekt i Trondheim kommune.

Hvordan gjøre planverket forståelig?
Wenche Stinessen - Trondheim kommune. Foto: Carl-Erik Eriksson, Trondheim kommune

I Trondheim kommune jobber arkitekt Wenche Stinessen. Hun arbeider blant annet med å gjøre innholdet i arealplaner forståelig for politikere og vanlige folk.

En av hennes arbeidsoppgaver er å lage 3D-gjengivelse av reguleringsforslag slik at innbyggerne selv kan styre hvordan de vil se forslagene.

- Med 3D-gjengivelse kan man vise nye modeller, zoome inn detaljer, velge forskjellige tema, samt vandre i gater og se volum av hus slik de fremstår i 3D. Hensikten er å forhåndsdefinere ulike valg slik at de enkelt kan vises i en 3D-pdf, sier Stinessen.

Stinessen er involvert i flere prosjekter som kommunen har gående for å øke forståelsen av arealplaner.

- Jeg jobber med etablering av en fysisk 3D-bymodell over sentrale områder i kommunen. Modellen skal brukes sammen med digitale medier som projisering, spillteknologi og kanskje VR-briller. I samarbeid med NTNU skal det testes ut om slike hjelpemidler kan bidra til bedre medvirkning i byutviklingen, sier hun.

Stinessen har en iboende interesse for data, forenkling og effektivisering, som hun får god bruk for i sin jobb med arealplanlegging i Trondheim kommune.

- Er man utdannet arkitekt og planlegger, er man utdannet til å se muligheter og prøve å finne løsninger, sier hun.

Stinessen jobber også med standardisering av arealplankart. Da den nye planloven kom, og alle kommuner skulle samle arealplanene sine i et ensartet planregister, ble standardiseringsarbeidet spesielt viktig.

- Automatisering av byggesaksbehandlingen er noe Trondheim kommune vil utvikle fremover. Å teste ut nye måter å utforme planbestemmelser på vil være viktige skritt mot målet. Der håper jeg å kunne bidra, sier Stinessen.

- Vi er veldig fornøyd med å ha Wenche hos oss fordi vi da er i front og med på å påvirke utviklingen og hvordan nye løsninger skal fungere. Vi får også tatt i bruk nye løsninger raskt, sier Jofrid Buheim som er Stinessens nærmeste leder.

Stinessen føler hun får brukt sin kunnskap fra utdannelsen og har gode muligheter for videreutvikling i jobben sin.

- En akademikerbakgrunn kan brukes til så mangt og ikke nødvendigvis innen fagets opptrukne spor. Det gjelder å være åpen for muligheter og ikke bli skremt av nye utfordringer. Jeg har en utfordrende jobb med gode muligheter for faglig utvikling. Å jobbe i kommunen er svært allsidig og kan virkelig anbefales, sier hun.

Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også