I skjæringspunktet mellom politikk og fag

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Morten Fraas som jobbet som spesialrådgiver i seksjon for næring og mangfold i Oslo kommune.

I skjæringspunktet mellom politikk og fag
Morten Fraas og Jan Fredrik Lockert - Oslo kommune. Foto: Even Attramadal

- Det er utrolig spennende å jobbe i skjæringspunktet mellom politikk og fag. Min jobb er å gjøre vår byråd så god som mulig, helt uavhengig av hans eller hennes politiske ståsted, og komme med gode og faglige innspill, sier Morten Fraas (50), spesialrådgiver i seksjon for næring og mangfold i Oslo kommune.

Jan Fredrik Lockert (51) er næringssjef i Oslo kommune, og Fraas’ nærmeste leder. Han er opptatt av at kommunens næringspolitikk skal fremme entreprenørskap, kunnskapsbaserte næringer og selskapsetableringer. Næringspolitikken skal også bidra til effektive og brukerrettede kommunale tjenester, blant annet gjennom innovative offentlige anskaffelser.

- Næringspolitikken har en regional, nasjonal og internasjonal dimensjon, og den skal samhandle og koordineres både med regionalpolitikk, byutviklingspolitikk og miljø- og transportpolitikk. Saksbehandlingen skal være kunnskapsbasert, og det kreves høy analytisk kompetanse, sier Lockert.

Fraas har hovedfag i samfunnsgeografi, og har tidligere jobbet som innovasjonsforsker.

- Jeg opplever at jeg får brukt min fagkunnskap, arbeidserfaring og evne til å bygge nettverk i den stillingen jeg nå har som spesialrådgiver i kommunen. Jeg har vært så heldig å få være med på viktige diskusjoner rundt innovasjonsbegrepet og betydningen av det for utvikling både i næringslivet og i det offentlige hvor jeg nå jobber. Innovasjon har jo stått i kontrast til klassisk økonomi og noe som det har vært vanskelig å få aksept for. Det har nå virkelig løsnet og er noe alle snakker om, sier Fraas.

- Mortens utdannelse og erfaring er av svært høy verdi for Oslo kommune. De viktigste faglige egenskapene i arbeidet er analyse, policy- og strategiutvikling. Det er videre nødvendig å forstå dialogen med politisk ledelse, og kombinere fagkunnskap og politisk innsikt. Kunnskapen hans er svært viktig for å kunne se politikkområdene vi jobber med i sammenheng, sier Lockert.

En arbeidshverdag for Fraas består av varierte arbeidsoppgaver som; politikkutforming, strategiarbeid, saksbehandling, høringer, oppfølging og forvaltning av regionale virkemidler, oppfølging av næringsutviklingsselskapet Oslo Business Region, taleskriving for politisk ledelse, styreverv og budsjettarbeid. Han jobber også med internasjonalisering av næringslivet og samarbeider med byer som Austin, Toulouse og Hackney i London.

- Sektororganiseringen og etablerte linjestrukturer med lite samhandling på tvers er utfordrende å jobbe i når komplekse samfunnsoppgaver skal løses. De fleste kommuner har en tradisjonell linjeorganisering og er i mindre grad rigget for samarbeid på tvers. Derfor er samarbeidskulturen i kommunen så viktig. Jeg hadde så klart mine fordommer da jeg begynte her, men det er et høyt faglig kunnskapsnivå i byrådsavdelingene som gir meg inspirasjon. Det å være en del av dette kan jeg anbefale til alle. Det er mer vanlig nå å arbeide på tvers av både sektorer og fagdisipliner, og jeg tror tverrfaglighet er helt nødvendig om en skal løse kommunens mange fremtidige utfordringer, avslutter Fraas.

Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også