Leder og advokat

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Lindis Nyland, virksomhetsleder for Nordre Sunnmøre kemnerkontor og advokat for kommuneadvokaten.

Leder og advokat
Lindis Nyland, Ålesund kommune. Foto: Christine Rørvik, Ålesund kommune

I Ålesund kommune jobber Lindis Nyland (51) som virksomhetsleder for Nordre Sunnmøre kemnerkontor og advokat for kommuneadvokaten. Hun beskriver en arbeidsdag preget av stor variasjon og faglige utfordringer. Akkurat slik hun liker det.

Nyland har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen med delfag i arbeids- og organisasjonspsykologi og lederutdanning fra NTNU. Tidligere har hun jobbet som juridisk saksbehandler i Skatteetaten. Nå har hun ansvaret for 21 ansatte i Nordre Sunnmøre kemnerkontor. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner i Ålesund regionen, der Ålesund kommune er vertskommune. Nyland har også hatt permisjon for å jobbe i politiet der hun fikk tilstrekkelig praksis for å få advokatbevilgning.

- Mine primære oppgaver er å være administrativ og faglig leder for kemnerkontoret hvor jeg er eneste jurist og juridiske rådgiver innen fagområdene vi jobber med. Jeg behandler mer komplekse saker hvor det er behov for juridisk kompetanse. I tillegg har jeg advokatbevilling og tar enkelte saker for kommuneadvokaten. Dette er da saker hvor jeg har vært kommunens prosessfullmektige innen område barnevern. Arbeidsdagen er variert, kompleks og utviklende, sier Nyland.

Ronny Frekhaug er Nylands nærmeste leder, og sier at kommunen har stort utbytte av hennes kompetanse.

- Vi har god nytte av Nyland sin juridiske kompetanse på kemnerkontoret i Ålesund. I den grad hun har kapasitet, har hun også tatt saker for kommuneadvokaten. Det er interessant også for henne, ved at hun får brukt andre deler av sin kompetanse. Vi ønsker også framover å rekruttere personer med høyere akademisk utdanning der det er naturlig ut fra stillingenes innhold og karakter, sier Frekhaug.

Nyland verdsetter spesielt fagmiljøet i kommunen.

- Det var litt tilfeldig at jeg havnet i kommunen, men jeg trives veldig godt. Arbeidsgiver har lagt godt til rette for tilleggsutdanning og permisjon slik at jeg kunne bli advokat. Jeg er en del av et godt fagmiljø i kommunen, i tillegg til kontakten jeg har med kommuneadvokaten. Jeg synes det fungerer bra. Ålesund kommune er en forholdsvis stor kommune, det er positivt for fagmiljøet slik jeg opplever det. Jeg har blitt kjent med mange andre flinke folk med andre fagbakgrunner og det er også en stor verdi, avslutter Nyland.

Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også