Profilering og rekruttering i sosiale medier

Publisert 

I 2016 laget Akademikerne og KS et hefte om bruken av akademisk arbeidskraft i kommunene. En av de som ble intervjuet var Charlotte Iversen som jobbet som miljøvernsjef i Sarpsborg kommune.

Profilering og rekruttering i sosiale medier
Terese Ramsland - Stavanger kommune. Foto: Siv Egeli, Stavanger kommune

HR-avdelingen i Stavanger kommune så behov for å jobbe mer målrettet og effektivt med å tiltrekke seg og rekruttere gode kandidater. Løsningen ble å ansette medieviter Terese Ramsland (31).

- Da jeg begynte i kommunen var det mye snakk om å annonsere på internett og bruke sosiale medier i rekrutteringsarbeidet. Det var et reklamebyrå som gjorde denne annonseringen for oss til en ganske høy pris. Mitt mål ble derfor best mulig rekruttering for minst mulig penger, sier Ramsland.

Etter at Ramsland ble ansatt i Stavanger kommune har hun endret bruk av rekrutteringskanaler, fra de tradisjonelle annonsene i papiraviser og fagtidsskrifter til bruk av flere kanaler, med særlig bruk av sosiale medier. Hun målretter annonseringen mot personer som har den kompetansen de ulike avdelingene i kommunen har behov for.

- Terese har en kompetanse som representerer et nytt perspektiv i vår HR-avdeling og vi når målgruppene våre enda bedre i vårt rekrutteringsarbeid, sier Olve Molvik, direktør for personal og organisasjon i Stavanger kommune.

Ramsland hadde ansvaret for å rekruttere kandidater til et nytt bofellesskap. De valgte å annonsere kun på nett, med visningsbaserte annonser på den digitale versjonen av Stavanger Aftenblad, og målrettede annonser på Facebook. Totalt lyste de ut tolv stillinger og fikk 725 søkere, der om lag 40 prosent av søkerne var kvalifiserte. 40 personer ble ansatt og virksomhetsleder ble veldig fornøyd. Hele rekrutteringskampanjen kostet omlag 19.000 kroner. Med tilsvarende annonsering i papiravis ville dette ha kostet om lag 200.000 kroner.

- Hjemmesidene til Stavanger kommune brukes mye mer nå enn tidligere. Jeg har eksperimentert mye med annonsering på nett. Kartlegging av kampanjer over flere år har gitt meg kompetanse om hva som gir oss flest kvalifiserte søkere til ulike fagavdelinger. Ikke minst har jeg fått øynene opp for de digitale sporene og hvordan vi kan bruke disse dataene til å være mer målrettet i annonseringen. I arbeidet bruker jeg metodene jeg lærte i utdanningen, sier Terese som er svært fornøyd med at hun får brukt sin fagkompetanse i jobben.

Lederen hennes, Olve Molvik, er også fornøyd med Tereses faglige bidrag til organisasjonen.

– Det kommunikasjonsfaglige har kommet sterkere inn i HR enn tidligere. Vi hadde behov for hennes kompetanse internt i kommunen, og jeg synes vi har lykkes i å jobbe mer strategisk med profilering og rekruttering. Nå bidrar Terese også i andre deler av organisasjonen med sin kompetanse. Vi forsøker å skape arenaer for samarbeid internt og vi har blitt flinkere til å bruke henne inn i andre arbeidsområder hvor hennes kompetanse er nyttig, sier Molvik.

I tillegg til å få flere arbeidsområder i Stavanger kommune har også KS samarbeidet med henne for å spre kunnskap og kompetanse til andre kommuner.

- Jeg er heldig, fordi jeg får dele min kunnskap med kolleger i Stavanger kommune, og med resten av Kommune-Norge gjennom KS. Det gir meg ny inspirasjon. Det er ofte slik at folk tar utgangspunkt i egne opplevelser når det kommer til annonsering. Dette kan sikkert være nyttig for å utforske tanker og muligheter, men det er sjeldent fornuftig å basere seg utelukkende på dette. Man må hele tiden jobbe med analysering. Den digitale utvikling går raskt og jeg tror det vil bli økende behov for digital kompetanse i kommunene i fremtiden, sier Ramsland.

Ramsland ser på Stavanger kommune som en attraktiv arbeidsgiver, hvor hun får ansvar og er aktivt med og utvikler kommunen. Hun bruker sin fagkompetanse hver dag og jobber på tvers av alle fagavdelingene. Med over 200 virksomheter blir det en variert jobb.

- Det jeg liker best med å jobbe i en kommune, er at det alltid er noe nytt å ta tak i. Vår oppgave i administrasjonen er å gjøre de folkevalgte gode ved å skrive gode saker som de kan drøfte før de fatter beslutninger. Det er et viktig samspill som gjør hverdagen interessant. Om jeg kommer til å slutte i kommunen noen gang? Det må være den dagen jeg har gjort alt jeg kan gjøre, men så lenge jeg utvikler meg faglig, så tror jeg ikke den dagen kommer, sier Ramsland.

Les hele heftet Akademisk arbeidskraft i kommunene her.

Les også