Film fra Legeforeningen

Dette er fastlegen. Fastlegen gir kontinuitet, trygghet og relasjon i lege-pasientmøter gjennom hele livet.