Samfunnsviterne

Publisert 

Samfunnsvitere og humanister er medlemmer hos oss fordi vi fremmer deres kompetanse og fordi vi jobber for et trygt arbeidsliv, sier leder Merete Nilsson om det å være medlem i Samfunnsviterne.