Juristforbundet

Publisert 

Juristforbundet støtter grunnleggende verdier som rettssikkerhet, rettsstatlige prinsipper og tilgang til juridisk kompetanse for alle, sier president Curt A. Lier om viktigheten av å være medlem i Juristforbundet.