Samfunnsøkonomene

Publisert 

- Det moderne samfunnet slik vi kjenner det i dag, har på mange områder blitt skapt gjennom samfunnsøkonomers arbeid. Ved bruk av faget har vi kunnet vurdere og gi råd om de økonomiske konsekvensene av ulike valg, sier leder Trond Tørstad i Samfunnsøkonomene.