Rapporter

Her finnes rapporter som Akademikerne har bestilt fra eksterne konsulenter omkring temaer som det er ønskelig å sette søkelyset på.

Publisert 

Innovative offentlige innkjøp - mer produktivitet og bedre tjenester

Offentlig sektor kjøpte i 2011 tjenester og produkter for om lag 400 milliarder kroner. Offentlige innkjøp er blant de viktigste vekstimpulsene for norsk økonomi. Innretting av offentlige innkjøp har ikke bare konsekvenser for kvalitet og effektivitet i offentlig tjenesteproduksjon, men også for innovasjon og vekst i næringslivet fordi en stor andel av innkjøpene retter seg mot norsk næringsliv.