Utlysning av FARVE-midler 2014

Publisert 

NAV tildeler midler til forsøk og forskningsprosjekter innen arbeids- og velferdsområdet gjennom programmet FARVE. Søknadsfristen er 15. november 2013.

Utlysning av FARVE-midler 2014

FARVE finansierer prosjekter som bidrar til utvikling og gjennomføring av en kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk.

Målet er økt kunnskap om virkemidler, tjenester og arbeidsmåter på arbeids- og velferdsområdet. Programmet skal ivareta bruker-, virksomhets- og myndighetsperspektivet og bidra til forbedringsarbeid i NAV.

Mer informasjon og søknadsskjema med veiledning finner du på NAV sine hjemmesider.

Søknadsfristen er 15. november.