Invitasjon til frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Publisert 

Mandag 15.januar kl 8.00 - 9.45 på Kulturhuset i Oslo inviterer Akademikerne, NHO, LO, KS, Unio, YS og Virke til kick-off frokostmøte for kampanjen Arbeidslivets klimauke. Velkommen til alle ledere, tillitsvalgte, ansatte og alle som er opptatt av å skape grønnere arbeidsplasser gjennom samarbeid og dialog!

Invitasjon til frokostmøte om Arbeidslivets klimauke

Det grønne skiftet må skje på jobben

Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som jobber der har ansvar for å finne de gode løsningene sammen. Oppfordringen fra NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke, Akademikerne er derfor; Snakk om hva vi kan gjøre for klima på jobben!

Arbeidslivets organisasjoner ønsker å gjøre det lettere for virksomheter å jobbe med miljø- og klimatiltak. Derfor inviterer vi virksomheter til å bli med på Arbeidslivets klimauke. Store og små virksomheter oppfordres til å bruke nettopp denne uken fra 15.- 21.januar til å snakke om klima på jobben, hvilke tiltak som kan settes i gang, og gjennom samarbeid sette i gang det grønne skiftet på jobben. På nettsiden www.arbeidslivetsklimauke.no har vi samlet konkrete tips om hvordan man kan arbeide for å bli en mer miljø- og klimavennlig virksomhet.

Påmelding skjer via Unios nettsider her

 

Program:

Møteleder og konferansier - Bård Vegar Solhjell

8.30   Klima- og miljøminister Vidar Helgesen – Grønn konkurransekraft starter i Arbeidslivet (tbc) 

8.45  Presentasjon av kampanjen og undersøkelsen -  Camilla Gramstad (Virke) prosjektleder

8.55  Maren Esmark, Naturvernforbundet – Har arbeidslivet fulgt med i timen?

9.00  Dialog mellom lederne i de 7 organisasjonene  

9.20   Gode eksempler fra virksomheter – slik får vi til klimaarbeidet

9.45  Slutt