Vidersender - Akademikerne

Vidersender...

Næringsdrift og entreprenørskap

Publisert 

Folketrygden må dekke barselomsorg

Universelle velferdsordninger - også for selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere som ikke er dekket av tariffavtale:Akademikerne mener at folketrygden må dekke inntekt for fedre når de er hjemme to uker i forbindelse med at de får barn. - Det er viktig at dette gjøres som en universell ordning., sier Akademikernes leder Knut Aarbakke. Tilsvarende mener vi at mødre som ammer, må ha samme rett til fri uten inntektstap uavhengig av hvor de jobber.

Publisert 

- Få på plass pensjonsreform også for selvstendig næringsdrivende

− Senterpartiet sier de vil slå ring rundt småbedrifter i by og land, og at partiet vil skape arbeid og velferd der folk bor. Det krever en helt annen og mer aktiv politikk overfor gründere og selvstendig næringsdrivende enn den regjeringen fører. Jeg vil utfordre Senterpartiet til å bruke finanskrisen til å skape ny vekst i hele Norge. Da er likestilling mellom lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende når det gjelder pensjon et av de viktigste grepene. Sp har ikke fått gjennomslag for dette i regjeringen til nå. I neste stortingsperiode må det skje, sier leder i Akademikerne Knut Aarbakke.