Næringspolitikk

Her finnes Akademikernes næringspolitikk, samt næringspolitiske nyheter.

Behov for trepartssamarbeid om delingsøkonomien

En samlet norsk arbeidstakerside mener flertallet i delingsøkonomiutvalget tar for lett på sentrale utfordringer som følger av delingsøkonomien.

Publisert 

Akademikerne på høring i Nærings-komiteen

Akademikerne har vært på høring i Stortingets Næringskomite. Generelt mener Akademikerne at forslaget til statsbudsjett inneholder en rekke positive elementer. Det vi allikevel ser som de største utfordringene på kort og lang sikt, er tilgangen på kompetanse, kunnskap og omstillingsevne i næringslivet. Akademikerne savner en sterkere satsning på næringsrettet forskning over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og en større innsats for å skape bærekraftig produksjon av varer og tjenester.