Pågående arbeid

Her finner du informasjon om Akademikernes løpende arbeid med pensjon, herunder utvikling i arbeidet med tjenestepensjonsordninger i offentlig og privat sektor (henholdsvis oppfølging av pensjonsoppgjøret i 2009 og arbeidet med Banklovkommisjonen).