Media

Publisert 

For mediehenvendelser, ta kontakt med vår kommunikasjonsavdeling her.

Kommunikasjonssjef Christine Rian Johannessen
Mobil: 977 47 507
christine@akademikerne.no

Media

 

Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Baltzersen Sund
Mobil: 959 75 604
ingvild@akademikerne.no

Media