Nyheter fra foreningene i uke 40

Publisert 

Denne uken med nyheter fra Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Naturviterne, Juristforbundet og Psykologforeningen.

Nyheter fra foreningene i uke 40

Legeforeningen: - En varig og påtvungen arbeidstidsreform
Akademikerne Helses advokat, Christopher Hansteen, la i sin sluttprosedyre frem hvilke konsekvenser Rikslønnsnemndas avgjørelse vil ha for sykehuslegene.

Les mer her.

Tannlegeforeningen: Støtt opp om den store sluttedagen!
Den store sluttedagen arrangeres av Helsedirektoratet for å oppfordre alle som røyker og snuser til å slutte. I år markeres dagen 23. oktober.
75 % av de som røyker, vil gjerne slutte. Mange tenker på å slutte å røyke eller snuse, men finner ikke den rette anledningen. Nå kan du hjelpe dine pasienter til å sette en dato: mandag 23. oktober!

Les mer her.

 

Naturviterne: Forventninger statsbudsjett 2018: Våg mer – tenk nytt og grønt
Skole, helse, Nasjonal transportplan (NTP), Langtidsplanen for forsvaret (LTP) vil legge beslag på store deler av statsbudsjettet. Handlingsrommet som er igjen må brukes til grønn, bærekraftig og kunnskapsbasert verdiskaping.

Les mer her.

 

Naturviterne: Flytting og oppdeling av Landbruksdirektoratet er ikke faglig begrunnet
Vi savner en faglig begrunnelse for flyttingen, og dermed splittingen av fagmiljøet i Landbruksdirektoratet, sier Dagfinn Hatløy, forbundsleder i Naturviterne. Nå er det lagt stor vekt på distriktspolitiske hensyn for å flytte 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer, der hensynet til effektiv forvaltning og ressursbruk ikke er vektlagt.

– Som forbundsleder for mange berørte medlemmer mener jeg det er viktig at lokaliseringsspørsmålet nå er avklart, sier Hatløy. Både ledelse og ansatte i direktoratet har levd med usikkerhet om dette siden i fjor høst.

Les mer her.

 

Juristforbundet: Viktig pris til forkjemper for rettsstat og menneskerettigheter
Rettssikkerhetsprisen 2017 fra Norges Juristforbund går til Jan E. Helgesen ved Senter for menneskerettigheter. I en tid da grunnleggende rettsstatlig infrastruktur og sentrale rettssikkerhetsinstitusjoner er under press i nære land som Polen, Ungarn og Tyrkia, trekker juryen frem Helgesens omfattende arbeid som norsk representant i Veneziakommisjonen siden starten i 1990. Her bidro han bl.a. til utarbeidelsen av Russlands (1993) og Sør-Afrikas (1996) nye grunnlover.

Les mer her.

 

Psykologforeningen: Liten kommune, store muligheter
Se! En hovedpraksisstudent i en liten kommune i nord! Og han har ikke angret et sekund!

Psykologstudent Knut Schøning er «to måneder gammel» som hovedpraksisstudent i Lyngen, kommunen med alpeprofil i fjordlandskapet øst for Tromsø. 36-åringen som bare er tre kvart år unna autorisasjonen, medgir at kommunepraksis ikke toppet lista over praksisfavoritter, men det var nå en gang plassen han fikk tildelt. Og så lenge avstanden ikke er større enn at han fortsatt kan besøke kjæresten i Tromsø, er det greit. I dag er han glad han fikk sjansen: 

– Arbeidsoppgavene er svært varierte. Du får prøvd ut flere psykologiske arbeidsmetoder og får møte mange forskjellige brukergrupper med ulike behov. Du jobber tverrfaglig i store deler av tiden og kan arbeide svært selvstendig, og med frihet til å påvirke din egen arbeidsdag, sier han.

Les mer her.