Kunnskapssamfunnets bærebjelker

Universitetene og høyskolene er bærebjelkene i et moderne kunnskapssamfunn, som leverandører av ny kunnskap er de selve navet i kunnskapsøkonomien.

Kunnskapssamfunnets bærebjelker

Universitetene og høyskolene er bærebjelkene i et moderne kunnskapssamfunn, som leverandører av ny kunnskap er de selve navet i kunnskapsøkonomien.

Akademikerne er en aktiv pådriver for bedring i rammevilkårene for norsk høyere utdanning og forskning. Akademikerne mener det må være attraktivt å befinne seg innen akademia, både som student og som forsker. Studiefinansieringen må styrkes betraktelig og forskerkarrieren må gjøres til et attraktivt karrierevalg for unge talenter, da må både lønn og rammevilkår bedres betydelig.