Samfunnsviterne har nå 10 000 medlemmer

Publisert 

Akademikerne gratulerer Samfunnsviterne som fredag 30. august registrerte medlem nr. 10 000. Foreningen ble etablert på midten av 1970-tallet og het den gangen Statsviternes Yrkesorganisasjon.

Samfunnsviterne har nå 10 000 medlemmer

Innmeldingen i hovedorganisasjonen Akademikerne ble en realitet ved årsskiftet 1998/1999.

Mellomoppgjøret i 1999 var Samfunnsviternes første lønnsoppgjør i offentlig sektor som Akademikerorganisasjon.

Les mer om Samfunnsviterne her, lenke.