Skuffet over Ap's kunnskapspolitikk

Publisert 

- Arbeidspartiets (Ap) nye kunnskapspolitikk innfrir ikke. Tvert imot, de foreslår mer av det vi vet ikke virker. Det er kunnskapsløst og skuffende.

Skuffet over Ap's kunnskapspolitikk
Knut Aarbakke

Vi vet jo at Ap kan ta lederskap når de vil, og at de på sitt beste flytter Norge fremover, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Arbeiderpartiet foreslår å ansette flere lærere i skolen og innføre nasjonale normer for lærertetthet Saken skal behandles på landsmøtet nå i helgen.

- Det er positivt at Ap vil satse på kunnskap, men forslaget er det motsatte av det som virker. Forskning tilsier at flere lærere har en marginal eller ingen utslag på elevenes læring. Norge har allerede flere lærere per elev enn gjennomsnittet i OECD, uten at det har ført norsk skole til verdenstoppen, sier Aarbakke.

Akademikerne mener vi trenger bedre, ikke flere lærere. Aarbakke peker på en rekke norske og internasjonale studier, blant annet en svært omfattende metastudie av den anerkjente utdanningsforskeren John Hattie. Her oppsummeres de rundt hundre internasjonale studiene som har blitt gjort på reduksjon av størrelsen på klasser. Ingen av disse viser at en reduksjon i lærertettheten har ført til vesentlig bedre læring.

- Færre elever i klassene er et dyrt forslag som gir beskjedne resultater, sier Aarbakke. I stedet foreslår Akademikerne:

1. Mer etter- og videreutdanning av de lærerne vi allerede har

2. Den nye 5-årige mastergraden i lærerutdanning må ligne mer på dagens lektorutdanning enn den eksisterende 4-årige lærerutdanningen

3. Kravene til skoleeiere og skoleledelse må økes

- Det holder ikke å kunne pedagogikk, om man ikke kan matematikk. Vi bør lære av Finland, og sørge for at lærerutdanningen fokuserer mer på fag, sier Aarbakke. Han mener også det må stilles tøffere krav til skoleeierne (kommunene) og skoleledelse. Erfaringene viser at dette er mye viktigere enn hvor mange elever det er i klassen.

Fakta om saken

• For skoleåret 2014/15 er lærertetthet beregnet til 16,8 elever per lærer

• En forskningsrapport fra den norske forskeren Marte Rønning viser gjennom et ekseperiment at større lærertetthet ikke gir mer læring

• 9000 lærere mangler i dag fagkompetanse i faget de underviser i.

 

Les også intervju med Knut Aarbakke i Aftenposten onsdag 15. april "Savner kunnskap i kunnskapspolitikken"

Les også