Akademikerprisen

Akademikerprisen utdeles årlig og skal gå til en norsk eller utenlandsk enkeltperson som har utmerket seg gjennom bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.

Akademikerprisen
Akademikerprisen. Skulptur av Nico Widerberg.

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen.

Det er Akademikernes medlemsforeninger som har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatene.

Prisen består av en pengesum på kr. 100 000. I tillegg mottar prisvinner et diplom og en skulptur av Nico Widerberg.

Prisen utdeles årlig i forbindelse med rådsmøtets konferanse i oktober og annet arrangement i mellomværende år.

Tidligere prisvinnere: