Akademikernes arrangementer på Solsiden Brasserie

Oversikt over Akademikernes, medlemsforeningenes og eksterne arrangementer på Solsiden Brasserie. Merk at progammet vil oppdateres jevnlig og kan endre seg.

Akademikernes arrangementer på Solsiden Brasserie

Program

Solsiden Brasserie ligger på Langbryggen i Arendal og vil være møteplassen for Akademikerne gjennom hele uken.

 

Torsdag 13. august kl. 09.00 – 10.15. Dørene åpnes kl. 08.30.
Arr: Tekna
Sted: Solsiden
Frokostservering

Framleggelse av Teknas Teknologibarometer

Framlegging av resultatene fra Teknas Teknologibarometer. I rapporten går vi gjennom nærmere 50 teknologi-indikatorer, og sammenlikner Norge med andre europeiske land. Lise L. Randeberg, president i Tekna, legger fram rapporten.

Vi tar debatten om hva som haster mest for å gjøre Norge til et teknologisk fyrtårn.

Debattdeltakere: Marianne Marthinsen (Ap) og Heidi Nordby Lunde (H), begge stortingets finanskomité.

Møteleder: Aslak Bonde.

 

Torsdag 13. august kl. 13.00-14.30
Arr: Tannlegeforeningen og Juristforbundet
Sted: Solsiden

Flere må si ifra! Hva skal til for å varsle ved mistanke om omsorgssvikt og overgrep mot barn?

Manglende avdekking av omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Gang på gang opplever vi at barn har en dårligere rettssikkerhet enn voksne i dagens Norge. Det svikter i alle ledd – altfor få melder fra ved mistanke: Familie, naboer, barnehage, skole, familievernkontor, politi/påtalemyndighet og helsevesenet. Vi må heller melde fra en gang for mye enn en for lite!

Hva sier lovverket om varsling ved mistanke om at barn lider nød?
Hvem har meldeplikt, hva sier helsepersonelloven, og hva med avvergingsbestemmelsen og taushetsplikten?

Hvordan få samfunnet, myndighetene og enkeltpersoner som deg og meg til å ta ansvar?

Dette er temaer som blir tatt opp på Juristforbundet og Tannlegeforeningen sitt debattmøte under Arendalsuka. Det blir rettet et spesielt fokus på meldeplikten for helsepersonell og på den offentlige tannhelsetjenestens unike posisjon til å varsle ved mistanke om omsorgssvikt og overgrep.

Inviterte debattdeltakere: Justisministeren, riksadvokaten, barneombudet, representanter for tannhelsetjenesten og Stortingets familie- og kulturkomité.

Ordstyrer: Inga Marte Thorkildsen.

 

Torsdag 13. august kl. 15.30-16.30
Arr: Naturviterne
Sted: Solsiden

Bioøkonomi - hvilke verdier snakker vi om og hvordan få de til å blomstre?

Under Arendalsuka vil Naturviterne utfordre de politiske partiene til en debatt om hva de kan gjøre for å legge til rette for bioøkonomien.

– Hvordan kan det legges til rette for å gjøre det attraktiv for private investorer og hvordan kan det offentlige legge til rette for å skape et miljø for innovasjon og det å få gode ideer til å bli kommersielle suksesser.

Faglig innledning ved professor Hans Fredrik Hoen, NMBU, med påfølgende politisk debatt. Deltakere: Nikolai Astrup (H), Ola Elvestuen (V), Odd Omland (Ap), Alf Holmelid (SV), Erling Laugsand (Sp), Kai Olav Fredriksen (MDG).

Ordstyrer: Aslak Bonde.

 

Torsdag 13. august kl. 19.00-21.00
Arr: Samfunnsviterne og Polyteknisk forening
Sted: Solsiden

Morgendagens kompetansebehov – debattmøte i regi av Samfunnsviterne og Polyteknisk forening

Dagens samfunn er preget av raske endringer, mangfold og kompleksitet. Gjennom grunnopplæringen skal norske skoleelever tilegne seg den kompetanse samfunnet trenger, i tillegg til den kompetanse de selv trenger for å bli gode, ansvarlige samfunnsborgere. Hva slags kompetanse trenger framtidens skoleelever for å være godt rustet til å møte de behov samfunnet har om 20-30 år?

Møteleder under debattener Sigrun Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda.

Deltakere: Svein Sjøberg, professor emeritus ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, Marit Reitan, dekan ved NTNU, og Kristian Gundersen, professor i biologi ved UiO og deltaker i skoledebatten.

Knut Roppestad, musiker og erfaren organisasjons- og karriererådgiver, holder minikonsert i etterkant av debatten.

 

Torsdag 13. august kl. 22.00-00.00
Arr: NSO og ANSA
Sted: Solsiden

For tredje år på rad inviterer ANSA og NSO til #studentnach under Arendalsuka.

Vårt fremtidige arbeidsmarked kan virke mer og mer usikkert. Norge og verdens økonomi er i stadig svingning. Selv i trygge og solide bransjer her hjemme har det vært store runder med oppsigelse og usikkerhet for innbyggerne våre. Universiteter og høyskoler skal i dag utdanne mennesker til et arbeidsmarked hvor omstillinger blir en del av den nye hverdagen. Hvilken kompetanse du som arbeidstaker har blir mer og mer avgjørende for muligheten til å stå i arbeid. Samtidig vet vi i dag ikke hvilke utfordringer vi vil stå overfor i morgen og hvordan vi i fremtiden løser samfunnets utfordringer.

Vi spør derfor:
Hvordan skal vi forberede oss på dette?
Kan vi planlegge for hvilke kompetanser vi trenger?
Hva skal universiteter og høyskoler utdanne til?
Skal fremtidens kompetanse bestemmes av 19-åringes valg?
Trenger vi mer politisk styring av hva universiteter og høyskoler skal kunne tilby studier i?

I panelet: Henrik Asheim (H), Snorre Valen (SV), Kristin Clemet (Civita), Flere vil komme.

 

Fredag 14. august kl. 09.00-10.15. Dørene åpnes kl. 08.30.
Arr: Tekna
Sted: Solsiden
Frokostservering

Situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet

Petroleumssektoren er vår tids teknologiske lokomotiv. Hvordan kan vi skape større ringvirkninger fra sektoren enn i dag? Hva kan norsk petroleumskompetanse brukes til, utover å lete etter olje? Kan vi bruke petroleumskompetanse til å bygge fornybarsamfunnet? Tekna legger fram resultater fra fersk medlemsundersøkelse i petroleumssektoren (rapport), med politisk debatt om innholdet etterpå.

I panelet: Lise L. Randeberg, president i Tekna, Ola Elvestuen (V), Tina Bru (H), Terje Lien Aasland (Ap), Marte Gerhardsen, leder av tankesmien Agenda.

Møteleder: Aslak Bonde.

 

Fredag 14. august kl. 12.30-13.30
Arr: Akademikerne
Sted: Solsiden

Fremtidens arbeidsmarkedspolitikk

Akademikerne inviterer til samtale om arbeidsmarkedspolitikken i Norge. Vi står foran tøffere tider og både eiere, mestere og mastere har utfordringer i vente. Hvordan takler vi dette? Hvordan ruste for fremtiden? Hvordan skal næringer møte fremtiden med hensyn til omstilling, nedbemanning og kompetanseutvikling? Hvordan øke organisasjonsgraden i Norge? Dette er noen av temaene som skal diskuteres i samtalen mellom Akademikernes leder Knut Aarbakke, forbundssekretær Jørn Eggum i Fellesforbundet og konsernsjef/styreformann Ståle Kyllingstad, IKM Gruppen.

Moderator: Stein Aabø, journalist og kommentator.

 

Fredag 14. august kl. 14.00-15.30
Arr: Juristforbundet og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Sted: Solsiden

Et likestilt arbeidsliv? Mannen har forkjørsrett og kvinner vikeplikt i karrieren – hvorfor er det slik?

Forskning viser at høyt utdannede jenter velger å ta hovedansvar for barna. I boka «Kjønnsdeling og etniske skillelinjer på arbeidsmarkedet» har forsker Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning spurt 3064 yrkesaktive kvinner om karrierevalg. Konklusjonene er deprimerende og kommenteres på følgende måte: «Faen ta dere, juristdamer! Hva skal til å få et mer likestilt arbeidsliv?»

Debattanter: Fylkesmann Ann-Kristin Olsen, forsker ved ISF Sigtona Halrynjo, likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik og fra finanskomiteen på Stortinget kommer Heidi Nordby Lunde (H).

Debattleder: Aslak Bonde.

 

Fredag 14. august kl. 18.00-19.00
Arr: Tekna
Sted: Solsiden

Verdens beste universiteter – med middelmådige studenter?

Hvordan får vi verdens beste universiteter, når så mange studenter slutter underveis? Er det fordi studentene er for dårlig forberedt fra videregående? Er det studiefinansieringen som tvinger dem til å jobbe samtidig med studiene? Eller er det finansieringsmodellen som tvinger institusjonene til å ta inn flere studenter enn de kan håndtere?

I panelet: Lise L. Randeberg, president i Tekna, Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO, Therese Eia Lerøen, leder i NSO, Kristin Vinje, (H), medlem av kirke-, utdannings- og forskningskomiteen og Kari E. Kaski, partisekretær i SV.  

Møteleder: Aslak Bonde.

 

Fredag 14. august kl. 21.00-23.00
Arr: Tekna
Sted: Solsiden

Tekna-konsert: Hilde Dahl trio

Gratis adgang. God stemning.

 

Lørdag 15. august kl. 14.00-16.00
Arr: Tekna
Sted: Solsiden

Lær kidsa koding

Gratis kodekurs for barn mellom 8-16 år, hvor de lærer å lage sine egne spill og dataprogrammer. Det trengs ingen forkunnskaper for å delta, men alle må ha med egen laptop. NB! Påmelding fra 20. juli på arendalsuka.no.

 

Mandag 17. august kl. 19.00-20.00
Arr: Den norske legeforening
Sted: Solsiden

Vorspiel med Erik Fosse og Sagene Ring

Kirurg, professor og musiker Erik Fosse spiller med sitt band Sagene Ring før kveldens direktesendte partilederdebatt. Bandet er oppkalt etter en nedlagt trikkerute, og synger nostalgisk, sårt og humoristisk om nærmiljøet på Sagene. Fosse står bak både tekster og melodier, blant annet «Østkantmorra», «Rosa på Bjølsen» og «Mogata mat».  

 

Mandag 17. august kl. 22.30-00.00
Arr: Tekna Student, NSF student, pedagogstudentene i Utdanningsforbundet og NITO-studentene
Sted: Solsiden

Studentnachspiel – Kommunekrise?
Trenger vi egentlig infrastruktur, helsetjenester og skoletjenester i kommunene?

Studentorganisasjonene i NITO, Norsk Sykepleierforbund, Tekna og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet står sammen og inviterer til lansering av deres tiltak for å øke rekruttering til offentlig sektor i kommunene. På vegne av nesten 50 000 studenter, fremhever studentorganisasjonene en bekymring vedrørende rekruttering av sykepleiere, lærere og ingeniører. Samfunnets behov for høy kompetanse og tilstrekkelig arbeidskraft innenfor disse yrkesgruppene er en nødvendighet, men arbeidet med rekruttering til offentlig sektor ser ikke ut til å vektlegges i ønsket grad. Står vi nå ovenfor en kommunekrise der kommunene ikke har fokus på rekrutteringen til disse yrkene?

Kom og hør lanseringen av hva studentene selv mener er viktig for å øke rekruteringen til offentlig sektor i kommunene.