- Uforpliktende forskningsmelding

Publisert 

Regjeringens forskningsmelding ble lagt frem fredag 24. april. - Meldingen inneholder signaler om en riktig retning, men det blir ikke mer forskning av fagre ord alene. Regjeringen må forplikte seg allerede i revidert og følge videre opp i 2010 budsjettet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

- Uforpliktende forskningsmelding

Det har vært knyttet store forventninger til stortingsmeldingen "Klima for forskning". Det er viden kjent at universiteter og høyskoler har vært sultefôret over lengre tid. - Men finanskrisen har satt den vanskelige situasjonen på spissen. Flere studenter og et behov for fremvekst av nye fremtidsrettede næringer gjør at det er nå vi må satse, sier Aarbakke.

Sterkere satsning i krisetider
En undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Akademikerne viser at over halvparten av det norske folk mener den internasjonale finanskrisen gjør det viktigere å satse på forskning og utvikling. Samtidig svarer mer enn 2 av 3 at regjeringen satser for lite på dette området.

- Regjeringen leverer ikke penger for å følge opp sine intensjoner for norsk forskning, sier Aarbakke. 


Skuffer stort på rekruttering
Rekruttering til forskerkarrieren er en stor utfordring. Selv om vi ser en rask vekst i antallet avlagte PhD-grader er det store utfordringer med å få forskerne til å fortsette sin forskerkarriere.

Regjeringen varslet tidligere en rekrutteringsmelding, men denne ble avlyst til fordel for forskningmeldingen. Dermed var det store forventninger knyttet til rekrutteringstiltakene.

 - Her skuffer meldingen stort. Vi hadde håpet at regjeringen skulle foreslå kraftfulle tiltak for å bedre arbeidsvilkårene for forskerne og gjøre forskerkarrieren mer attraktiv. Med denne politikken kommer norske forskere til å fortsette som midlertidig ansatte, uten sikkerhet for fremtiden, sier Aarbakke.

 

For nærmere informasjon:
Knut Aarbakke, leder i Akademikerne, 900 69 484
Marit Meyer, kommunikasjonssjef i Akademikerne, 979 53 309