Frem kandidater til Akademikerprisen

Publisert 

Medlemsforeningene i Akademikerne inviteres til å komme med forslag på kandidater til Akademikerprisen. Nominasjonsfrist er 1. mai 2014.

Frem kandidater til Akademikerprisen

Akademikerprisen er opprettet i et samarbeid mellom primærforeningene i hovedorganisasjonen, og skal i prinsippet gis som et samlet beløp til norske eller utenlandske enkeltpersoner for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling.

Prisen består av en pengesum på kr. 100.000, samt et diplom og en skulptur av Nico Widerberg.

I henhold til retningslinjene for prisen er det hovedstyrene i Akademikernes medlemsforeninger som kan fremme forslag på kandidater til prisen.

Hovedhensikten med prisen er at kandidaten:

  • Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid

Juryen vil i tillegg legge vekt på at kandidaten:

  • Arbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet
  • Har norsk eller nordisk tilknytning
  • Har en del år igjen innen akademisk virke.

Nominasjonsfrist settes av juryen og er for 2014 den 1. mai.

Tidligere prisvinnere:

  • Reidun Førde, professor i medisinsk etikk ved UiO
  • Jørgen Randers, professor i klimastrategi ved BI
  • Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO
  • Kalle Moene, professor i samfunnsøkonomi ved UiO
  • Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda og professor II ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB og ved Institutt for naturforvaltning, UMB.
  • Alexander Cappelen, professor i økonomi ved Norges Handelshøgskole.