Krever tidfesting av FoU-mål

Publisert 

Forskningsinnsatsen i Norge har lenge stått på stedet hvil, og vi bruker klart mindre på FoU enn de andre nordiske landene.

Krever tidfesting av FoU-mål

- Skal norsk næringsliv forbli globalt konkurransedyktige, må det gjøres et krafttak for forskningen i kommende stortingsperiode, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. Han er derfor glad for at samtlige borgerlige partier nå vil tidfeste når Norge skal bruke tre prosent av BNP på forskning.

Stortinget har for lengst vedtatt at den norske forskningsinnsatsen skal opp til tre prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP). I dag bruker vi imidlertid bare 1,66 prosent og dette tallet har vært stabilt de siste 2o årene. Til sammenligning bruker Sverige, Danmark og Finland alle over tre prosent på forskning.

- Vi må bygge fremtidig norsk konkurransekraft på kunnskap. Da må vi satse mye mer på forskning og utvikling (FoU) enn vi gjør i dag. Målet om tre prosent av BNP må bli politisk forpliktende. Jeg er derfor svært glad for at samtlige borgerlige partier nå lover å tallfeste når målet skal være nådd, sier Aarbakke.

I dag en den norske forskningsinnsatsen finansiert omtrent 50/50 mellom det offentlige og det private. Aarbakke mener hovedtyngden av veksten fremover må komme i privat sektor, men at dette ikke fritar politikerne fra ansvar.

– Vi vet at offentlig sektor spiller en avgjørende rolle for å utløse mer forskning i næringslivet. Det er viktig at myndighetene nå utvikler flere incentivordninger for privatfinansiert forskning som f.eks. en videreutvikling av SkatteFUNN-ordningen som har fungert godt. Også innenfor helse- og omsorgstjenester er det rom for å øke den offentlige forskningsinnsatsen betydelig, sier Aarbakke.

Spørsmål til partiene
  SV Ap Sp KrF V H FrP
Vil partiet fremme å tidfeste når den norske forskningsinnsatsen skal være på tre prosent av BNP? Nei Nei Nei Ja,
innen
2020
Ja Ja,
innen
2030
Ja

 

 

  

Krever tidfesting av FoU-mål

 

NIFU-Lite vekst i FoU-innsatsen i de nordiske land,lenke.

Kunnskapsdepartementet-Hvor mye investeres det i FoU som andel av BNP?,lenke.