Langtidsplan for forskning

Publisert 

Akademikerne er fornøyd med at regjeringen vil etablere tiårige nasjonale langtidsplaner for forskning.

Langtidsplan for forskning

Det kom frem i stortingsmeldingen om forskning som regjeringen la frem i dag. En langtidsplan er viktig fordi det sikrer mer forutsigbarhet og tydeligere prioriteringer. Systemet er for lengst innført i samferdselssektoren (nasjonal transportplan) og forsvaret (langtidsplanen). 

- Akademikerne har lenge jobbet for å få langtidsplaner for forskning. Fremover blir det viktig at regjeringen følger opp de gode intensjonene med konkrete bevilgninger over statsbudsjettet. Her har regjeringen forsømt seg. Siden de rødgrønne overtok i 2005, har bevilgningene til forskning økt klart mindre enn statsbudsjettet for øvrig. Forskningens andel av budsjettet er dessuten synkende. Det er ikke rett medisin for fremtiden, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne. 

Positivt med innstegsstillinger for unge forskere 

Akademikerne vil gi regjeringen honnør for å innføre en ordning med innstegstillinger for særlig talentfulle, yngre forskere i matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi, medisin og odontologi. Også dette er en sak Akademikerne har jobbet lenge for å få realisert. 

- Forskningsmeldingen er derimot ikke konkret nok når det gjelder midlertidige stillinger på universiteter og høgskoler. Mens innstegsstillinger kan styrke rekrutteringen, bidrar alle de midlertidige stillingene til at unge talenter ser seg om etter alternative karriereveier. En plan for å redusere problemet er ikke godt nok. Så lenge vi har dagens tjenestemannslov vil problemet fortsette, og regjeringen viser ingen vilje til å ville endre loven, sier Aarbakke. 

Akademikerne vil komme tilbake med mer utdypende kommentarer på Forskningsmeldingen når vi har fått satt oss inn i detaljene.

Les også