Tariffkonferanser for tillitsvalgte i staten

Publisert 

I hovedtariffoppgjøret i år jobber Akademikerne for en forenkling av lønns- og forhandlingssystemet i staten. Konferansene vil gjennomgå endringene og hva disse betyr for de lokale forhandlingene.

Mer informasjon og lenke til påmelding finnes her: https://meetings.qondor.com/akademikernestat2018 

04. juni Oslo- Hotell Bristol

05. juni Trondheim - Scandic Nidelven

06. juni Bergen -Clarion Hotel Admiral

07. juni Tromsø -Scandic Ishavshotel

08. juni Oslo -Hotell Bristol

20. august Oslo - Høyres hus

21. august Bergen - Clarion Hotel Admiral

22. august Bodø - Radisson Blu Bodø

23. august Stavanger - Scandic Stavanger City

24. august Tromsø - Scandic Grand

27. august Trondheim - Thon Hotel Prinsen

28. august Kristiansand - Scandic Kristiansand Bystranda

29. august Oslo - Høyres Hus

Alle kursene starter kl. 10:00 og avsluttes senest kl. 16:00.

En fornyet og forenklet hovedtariffavtale anno 2018 - Tariffkurs for tillitsvalgte i statens tariffområde

09:30 – 10:00 Registrering, kaffe og bevertning

10:00 – 12:00 Prosessen frem til HTA 2018

Resultatet av hovedtariffoppgjøret 2018

 Endringer i HTA

 Økonomisk handlingsrom

12:00 Lunsj

13:00 – 15:00 Praktiske konsekvenser av ny HTA

 Lokale parters ansvar

 Lokalt handlingsrom

 13:30 – 15:00 Lokale forhandlinger i nytt system

 Praktisk gjennomføring

 Akademikersamarbeid

 Tvisteløsning

Deltakelsen på kursene er gratis. Utgifter i forbindelse med reise og opphold må avtales med egen medlemsforening.

Slike utgifter skal etter avholdt kurs sendes egen medlemsforening for refusjon. Frist for innsendelse av slike utgifter er 14 dager etter kurset.

Reiseregningsskjema fra egen medlemsforening bør benyttes.

 

Det bes om påmelding til det kurset som arrangeres nærmest hjemstedet/arbeidsstedet.

Påmelding snarest mulig.

En automatisk bekreftelse blir sendt etter påmelding.