Offer for egen suksess.

Publisert 

Akademikerne vokser mest, ikke bare på grunn av at det er flere med høyere utdannelse, men trolig også på grunn av lønnspolitikken skriver Ola Kvaløy, professor NHH, i en kronikk i DN idag.

Offer for egen suksess.

I en kronikk i DN i dag skriver Ola Kvaløy at fagforeningene i rike industrialiserte land sliter. I USA har andelen fagorganiserte stupt og det er lignende tendenser i resten av OECD-området.

Han skriver videre at fagforeningenes medlemstall i Norge er forholdsvis stabile, men at de fagforeningene som åpner for mer lokal lønnsdannelse og dermed for større lønnsforskjeller vinner terreng.

Sitat:
"Akademikerne vokser mest, ikke bare på grunn av at det er flere med høyere utdannelse, men trolig også på grunn av lønnspolitikken. Akademikerne synes å vinne terreng i sektorer hvor det er stor konkurranse om medlemmene."

Les DN side 4.