Hovedavtale

Hovedavtalen i Oslo kommune er siste gang revidert 2002. Lovhenvisninger i avtalen kan av denne grunn være endret.

Les også