Hovedavtale

Hovedavtale med protokoller gjeldende fra 1. januar 2013 til 31. desember 2016.

Gjeldende hovedavtale er avtale med virkning 2008-2011, med de endringer som fremgår av protokoll om prolongering datert 3. desember 2012. Ny hovedavtale med revisjoner i 2012 løper frem til 31. desember 2016. Dersom avtalen ikke sies opp med 6 - seks - måneders varsel, gjelder den videre 2 år av gangen med samme oppsigelsestid.

Les også