Særavtaler

Sentrale særavtaler og administrative bestemmelser

I statens personalhåndbok finnes en oversikt over gjeldende hovedtariffavtaler, hovedavtaler og sentrale særavtaler. I tillegg inneholder personalhåndboken enkelte kommentarer og fortolkninger til disse avtalene, samt en oversikt over sentrale lover som gjelder for staten.

Personalmeldinger (PM) blir fortløpende innarbeidet.

De sentrale særavtalene er inngått mellom KMD og Hovedsammenslutningene. En oversikt over gjeldende særavtaler finner du her i kapittel 9 i personalhåndboken:

Sentrale særavtaler.

 

I tillegg til tariffavtalene, inneholder personalhånboken administrative bestemmelser og retningslinjer fastsatt av KMD, som gjelder for lønns- og personalforvaltningen i staten.

En oversikt over de administrative bestemmelsene finner du her i kapittel 10 i personalhåndboken:

Administrative regler og bestemmelser om lønns- og personalforvaltningen